Studia

podyplomowe

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

Trwa rekrutacja

Biznes i zarządzanie

Trwa rekrutacja

Dziedzictwo Myśli
Jana Pawła II

Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja

Etyka dla nauczycieli

Trwa rekrutacja

Grafika komputerowa
i techniki multimedialne

Trwa rekrutacja

Logistyka

Zapytaj w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Master
of Business Administration

Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja

Organizacja i zarządzanie
w służbie zdrowia

Trwa rekrutacja

Polityka gospodarcza
– finanse i bankowość

Rekrutacja zakończona

Polityka
ochrony środowiska

Trwa rekrutacja

Pozyskiwanie i zarządzanie
funduszami UE

Trwa rekrutacja

Relacje międzynarodowe
i dyplomacja

Trwa rekrutacja

Retoryka i wystąpienia
przed kamerą

Trwa rekrutacja

Zarządzanie i marketing
w rolnictwie

Trwa rekrutacja

Studia

I stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja zakończona

Informatyka

Rekrutacja zakończona

Informatyka medialna

Rekrutacja zakończona

Pielęgniarstwo

Rekrutacja zakończona

Politologia

Rekrutacja zakończona

Studia

II stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja zakończona

Informatyka medialna

Rekrutacja zakończona

Politologia

Rekrutacja zakończona

Pielęgniarstwo

Rekrutacja zakończona

Studia

jednolite magisterskie

Lekarski

Rekrutacja zakończona

Prawo

Rekrutacja zakończona