Studia

I stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja zakończona

Informatyka

Rekrutacja zakończona

Informatyka medialna

Rekrutacja zakończona

Pielęgniarstwo

Rekrutacja zakończona

Politologia

Rekrutacja zakończona

Studia

II stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja zakończona

Informatyka medialna

Rekrutacja zakończona

Politologia

Rekrutacja zakończona

Pielęgniarstwo

Rekrutacja zakończona

Studia

jednolite magisterskie

Lekarski

Rekrutacja zakończona

Prawo

Rekrutacja zakończona

Studia

podyplomowe

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

Rekrutacja zakończona

Biznes i zarządzanie

Rekrutacja zakończona

Dziedzictwo Myśli
Jana Pawła II

Rekrutacja zakończona

Dziennikarstwo

Rekrutacja zakończona

Etyka dla nauczycieli

Rekrutacja zakończona

Grafika komputerowa
i techniki multimedialne

Rekrutacja zakończona

Logistyka

Rekrutacja zakończona

Master
of Business Administration

Rekrutacja zakończona

MBA
w ochronie zdrowia

Rekrutacja zakończona

MBA
w sektorze publicznym

Rekrutacja zakończona

Mediacje i negocjacje

Rekrutacja zakończona

Organizacja i zarządzanie
w służbie zdrowia

Rekrutacja zakończona

Polityka gospodarcza
– finanse i bankowość

Rekrutacja zakończona

Polityka
ochrony środowiska

Rekrutacja zakończona

Pozyskiwanie i zarządzanie
funduszami UE

Rekrutacja zakończona

Relacje międzynarodowe
i dyplomacja

Rekrutacja zakończona

Retoryka i wystąpienia
przed kamerą

Rekrutacja zakończona

Zarządzanie i marketing
w rolnictwie

Rekrutacja zakończona