Biblioteka

Biblioteka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu funkcjonuje od 2001 roku. Jej misją jest służba studentom i pracownikom poprzez gromadzenie i udostępnianie księgozbioru ukierunkowanego na profil edukacyjny Uczelni.
W zbiorach biblioteki znajduje się ponad 56 tysięcy woluminów obejmujących takie dziedziny jak politologia, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, dziennikarstwo, filozofia, historia, informatyka, kulturoznawstwo i wiele innych. Znaleźć tu można zarówno publikacje związane z profilem Uczelni jak i również klasykę literatury, literaturę naukową oraz literaturę popularnonaukową.

Kontakt

Godziny otwarcia