Biuro Karier

Z usług Akademickiego Biura Karier (ABK) mogą skorzystać zarówno studenci jak i absolwenci studiów dziennych i zaocznych na wszystkich poziomach kształcenia, a także aktualni słuchacze studiów podyplomowych AKSiM. Biuro Karier oferuje wsparcie m.in. w zakresie:
  • przeprowadzania bilansu kompetencji i testów osobowościowych,
  • indywidualnych rozmów doradczych (poradnictwo zawodowe),
  • organizacji szkoleń miękkich,
  • pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • dystrybucji ofert pracy, praktyk, staży,
  • poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
ABK prowadzi również badania losów absolwentów. Badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki wykorzystywane są do doskonalenia procesu kształcenia w naszej uczelni. Kierownikiem jednostki jest Pan Marcin Lubnau (marcin.lubnau@wsksim.edu.pl). Biuro Karier czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu.

Kontakt

Godziny otwarcia