Zapytanie ofertowego nr MEiN/02/2021

Zapytanie ofertowego nr MEiN/02/2021

SPIS TREŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na utworzenie mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych on-line celem ich archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”
Na Państwa oferty oczekujemy do 15 sierpnia do godziny 9:00.
Oferty wraz z obowiązkowym załącznikiem proszę składać elektronicznie na adres: szkolenie@wsksim.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w załączonych plikach.
Zapraszamy do składania ofert !

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI