Biuro WMiM

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej (BWMiM) działające w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi współpracę z ośrodkami akademickimi i instytucjami z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Australii. Współpraca ta obejmuje wymianę studentów oraz wykładowców, wykłady gościnne znanych profesorów i praktyków oraz corocznie organizowane Międzynarodowe Kongresy Naukowe.
Współpraca międzynarodowa naszej Uczelni z ośrodkami zagranicznymi przekłada się również na udział naszych studentów w ważnych międzynarodowych wydarzeniach poza granicami naszego kraju. Były to dotychczas II Watykański Kongres dotyczący medycyny regeneracyjnej, Międzynarodowe Spotkanie Młodych Katolików w Rzymie, Międzynarodowe Forum UNIV w Rzymie. Dzięki praktycznym umiejętnościom zdobytym w czasie studiów studenci uczestnicząc w wydarzeniach międzynarodowych zapewniają również ich obsługę medialną.
Od 2011 roku Uczelnia uczestniczy w programie LLP Erasmus, a od 2014 roku w programie Erasmus Plus. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwia zagraniczne studia i praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach. Studenci naszej Uczelni mają możliwość studiowania min. na Cyprze, w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Słowacji, Niemczech i we Francji.
Biuro Współpracy Międzynarodowej organizuje również praktyki zagraniczne. Praca na planie filmowym, praktyki w instytucjach kultury, firmach IT, w Parlamencie Europejskim to tylko kilka z możliwości pozwalających poznać nowe aspekty pracy dziennikarza, polityka, informatyka, czy kulturoznawcy w środowisku międzynarodowym.

Kontakt

Erasmus+

Erasmus+

Działalność
BWMiM

Działalność
BWMiM