Rozliczenie wyjadu

Rozliczenie wyjadu

SPIS TREŚCI

PO POWROCIE

W ciągu 10 dni po powrocie nauczyciel akademicki powinien złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej (p.122):
  1. Individual Teaching Programme/ Individual Training Programme (wraz z podpisami)
  2. Letter of confirmation STT i STA (potwierdzenie pobytu na uczelni zagranicznej musi być wydane na papierze firmowym uczelni przyjmującej)
  3. Kopię biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego lub oświadczenie o odbyciu podróży samochodem wraz z liczbą przebytych kilometrów.
  4. Wypełnioną ankietę stypendysty (link do ankiety dostaniesz mailem, po wypełnieniu i wysłaniu ankiety potwierdzenie należy przesłać do koordynatora Erasmusa+).
  5. Sprawozdanie z pobytu stypendialnego wraz z min. 5 zdjęciami z wyjazdu.

DOKUMENTY

SPIS TREŚCI