Stypendium

Stypendium

SPIS TREŚCI

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 1. Wysokość stypendium jest zależna od kraju docelowego oraz od długości pobytu.
 2. Wysokość stypendium będzie obliczana z dokładnością do jednego dnia pobytu na uczelni partnerskiej.
 3. Wysokość stypendium nie może przekraczać stawek ustalonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
 4. Przyjmuje się wypłatę stypendium (wsparcie indywidualne) na okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej. Czas pobytu w uczelni/instytucji partnerskiej musi wynosić minimum 5 dni i będzie określony z dokładnością do jednego dnia. Możliwość realizowania wyjazdów trwających dłużej niż 5 dni będzie ustalana każdorazowo w zależności od dostępnych funduszy.
 5. Wypłata stypendium nastąpi po podpisaniu umowy nauczyciela z WSKSiM ale nie później niż kilka dni przed ustalonym terminem wyjazdu w sposób wcześniej ustalony przez strony.

STAWKI

Podróż
Odległość-Kwota pomiędzy 10 a 99 km: 20 EUR na uczestnika pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika 8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika
Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” – ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).
Do obliczenia odległości należy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+.
Wsparcie indywidualne
 1. Mobilność pracowników z kraju partnerskiego do Polski:
  • 140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
  • 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
 2. Mobilność pracowników z Polski do kraju partnerskiego:
  • 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
  • 126 € na dzień od 15. dnia pobytu
 3. Mobilność studentów z krajów partnerskich do Polski:
  • 800 € na miesiąc
 4. Mobilność studentów z Polski do krajów partnerskich:
  • 700 € na miesiąc
Wsparcie organizacyjne
350 € na jedną mobilność

SPIS TREŚCI