Stypendium w ramach praktyk

Stypendium w ramach praktyk

SPIS TREŚCI

Stypendium Erasmusa+ jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

ZASADY OGÓLNE

Zasady przyznawania ogólnej puli środków poszczególnym uczelniom wynikają z przyjmowanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów.
Instytucja, w której będziesz odbywać praktyki może, ale nie musi wypłacać Tobie wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę.

STAWKI STYPENDIUM

Miesięczne stawki stypendium SMP (praktyka) na rok akademicki 2023/2024
Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Kraje regionu 14: Countries not covered by the External Action Instruments– Faroe Island, Switzerland, United Kingdom)
550
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 (Kraje regionu 13: Countries not covered by the External Action Instruments– Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State)
550
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450

WYPŁATA GRANTU

Przed wyjazdem AKSiM przeleje grant na Twoje konto walutowe. Dlatego powinieneś założyć polskie konto walutowe w walucie EURO. Dokonując przelewu AKSiM opłaca koszty przelewu. Jeśli jednak okaże się, ze podałeś zły numer konta, zostaniesz obciążony opłatą za kolejny przelew. Kwota ta zostanie potrącona z kolejnego grantu przelewanego na Twoje konto.

KARTY PŁATNICZE

Pamiętaj, aby przed wyjazdem na praktykę wyrobić odpowiednie karty płatnicze (dowiedz się, czy te, którymi dysponujesz są akceptowane w kraju, do którego jedziesz).

SPIS TREŚCI