Stypendium w ramach praktyk

Stypendium w ramach praktyk

SPIS TREŚCI

Stypendium Erasmusa+ jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

ZASADY OGÓLNE

Zasady przyznawania ogólnej puli środków poszczególnym uczelniom wynikają z przyjmowanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów.
Instytucja, w której będziesz odbywać praktyki może, ale nie musi wypłacać Tobie wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę.

STAWKI STYPENDIUM

Miesięczne stawki stypendium SMP (praktyka) na rok akademicki 2019/2020

TABELKA

WYPŁATA GRANTU

Przed wyjazdem WSKSiM przeleje grant na Twoje konto walutowe. Dlatego powinieneś założyć polskie konto walutowe w walucie EURO. Dokonując przelewu AKSiM opłaca koszty przelewu. Jeśli jednak okaże się, ze podałeś zły numer konta, zostaniesz obciążony opłatą za kolejny przelew. Kwota ta zostanie potrącona z kolejnego grantu przelewanego na Twoje konto.

KARTY PŁATNICZE

Pamiętaj, aby przed wyjazdem na praktykę wyrobić odpowiednie karty płatnicze (dowiedz się, czy te, którymi dysponujesz są akceptowane w kraju, do którego jedziesz).

SPIS TREŚCI