dr
Anna Rakowska

dr Anna Rakowska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Studium Języków Obcych
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Studium Języków Obcych
Stanowisko:
Kierownik
Kontakt
Prowadzone przedmioty