dr
Anna Rakowska

dr Anna Rakowska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Studium Języków Obcych
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Kontakt
Prowadzone przedmioty