dr
Anna Rakowska

dr Anna Rakowska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Studium Języków Obcych
Jednostka międzywydziałowa
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Kontakt
Prowadzone przedmioty