mgr
Dorota Hoffmann

mgr Dorota Hoffmann

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Studium Języków Obcych
Jednostka międzywydziałowa
Stanowisko:
Lektor
Pełnione funkcje
Jednostka:
Studium Języków Obcych
Jednostka międzywydziałowa
Stanowisko:
Kierownik
Kontakt
Prowadzone przedmioty