dr
Dorota Żuchowska

dr Dorota Żuchowska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Nauk o Polityce
Stanowisko:
Profesor uczelni
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Stanowisko:
Dziekan
Kontakt
Prowadzone przedmioty