dr
Grzegorz Osiński

dr Grzegorz Osiński

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Informatyki
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Informatyki
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty