dr
Ilona Nowosad

dr Ilona Nowosad

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Informatyki
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Stanowisko:
Prodziekan
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Informatyki Medialnej
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty