dr
Jan Wiśniewski

dr Jan Wiśniewski

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Instytut Politologii
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Instytut Nauk o Polityce
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty