dr Karolina
Dziewulska-Siwek

dr Karolina Dziewulska-Siwek

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Instytut Dziennikarstwa
Stanowisko:
Wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
Instytut Dziennikarstwa
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty