dr
Mateusz Kiereś

dr Mateusz Kiereś

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Dziennikarstwa i Nowych Mediów
Stanowisko:
Wykładowca
Kontakt
Prowadzone przedmioty