dr
Maria Laska

dr Maria Laska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Nauk o Polityce
Stanowisko:
Profesor uczelni
Pełnione funkcje
Jednostka:
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Stanowisko:
Prorektor
Kontakt
Prowadzone przedmioty