dr
Maria Laska

dr Maria Laska

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Politologii
Stanowisko:
Starszy wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Stanowisko:
Prorektor
Kontakt
Prowadzone przedmioty