dr
Paweł Makowski

dr Paweł Adam Makowski

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Nauk Prawnych
Stanowisko:
Wykładowca
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Nauk Prawnych
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty