dr
Paweł Pasionek

dr Paweł Pasionek

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Dziennikarstwa i Nowych Mediów
Stanowisko:
Wykładowca
Kontakt
Prowadzone przedmioty