prof. dr hab.
Ryszard Michalski

prof. dr hab. Ryszard Michalski

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej
Instytut Nauk o Polityce
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
Kontakt
Prowadzone przedmioty