prof. dr hab.
Ryszard Michalski

prof. dr hab. Ryszard Michalski

Główne miejsce pracy
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Politologii
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
Pełnione funkcje
Jednostka:
Wydział Kultury Społecznej i Medialnej
Instytut Politologii
Stanowisko:
Kierownik instytutu
Kontakt
Prowadzone przedmioty