Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu pełni rolę centra informacyjnego o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stanowi kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.