Struktura

WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ

Dziekan: dr Dorota Żuchowska
Prodziekan: dr Ilona Nowosad

INSTYTUT NAUK O POLITYCE

Kierownik: dr Jan Wiśniewski

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

Kierownik: dr Karolina Dziewulska-Siwek

INSTYTUT INFORMATYKI

Kierownik: dr Grzegorz Osiński

INSTYTUT INFORMATYKI MEDIALNEJ

Kierownik: dr Ilona Nowosad

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Kierownik: dr n. med. Rafał Spachacz

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik: mgr Dorota Hoffman