Struktura

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ
Dziekan: dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia: dr Ilona Nowosad
Instytut Nauk o Polityce
Kierownik: dr Jan Wiśniewski, prof. AKSiM
Instytut Dziennikarstwa i Nowych Mediów
Kierownik: dr Karolina Dziewulska-Siwek
Instytut Informatyki i Informatyki Medialnej
Kierownik: dr Ilona Nowosad
Instytut Nauk Prawnych
Kierownik: dr Paweł Adam Makowski
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
Dziekan: dr hab. Beata Augustyńska, prof. AKSiM
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia: lek. med. Ewa Klimaszewska-Antos
Instytut Nauk Medycznych
Kierownik: vacat
Instytut Nauk o Zdrowiu
Kierownik: dr n. med. Rafał Spachacz

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA

Kierownik: mgr Dorota Hoffmann