Władze

o. dr Zdzisław Klafka – rektor

dr Maria Laska – prorektor

dr Dorota Żuchowska – dziekan

dr Ilona Nowosad – prodziekan