Studia

podyplomowe

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

Rekrutacja zakończona

Dziedzictwo Myśli
Jana Pawła II

Rekrutacja zakończona

Dziennikarstwo

Rekrutacja zakończona

Etyka dla nauczycieli

Rekrutacja zakończona

Grafika komputerowa
i techniki multimedialne

Rekrutacja zakończona

Logistyka

Rekrutacja zakończona

Master
of Business Administration

Rekrutacja zakończona

MBA
w ochronie zdrowia

Rekrutacja zakończona

MBA
w sektorze publicznym

Rekrutacja zakończona

Mediacje i negocjacje

Rekrutacja zakończona

Organizacja i zarządzanie
w służbie zdrowia

Rekrutacja zakończona

Polityka gospodarcza
– finanse i bankowość

Rekrutacja zakończona

Polityka
ochrony środowiska

Rekrutacja zakończona

Relacje międzynarodowe
i dyplomacja

Rekrutacja zakończona

Retoryka i wystąpienia
przed kamerą

Rekrutacja zakończona