Studia

I stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Informatyka

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Informatyka medialna

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Pielęgniarstwo

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Politologia

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Studia

II stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Informatyka medialna

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022

Politologia

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2022