Kierunek

Informatyka

Kierunek

Informatyka

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O KIERUNKU

POZIOM
TRYB
SPECJALNOŚĆ
CZAS TRWANIA
PRZEJDŹ DO REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

Studia inżynierskie na kierunku informatyka uczą stosowania technologii informatycznych na różnych platformach przekazu cyfrowego: poczynając od radia internetowego, poprzez animacje, grafikę trójwymiarową, a na technologiach stosowanych w telewizji kończąc. Projekty informatyczne odpowiadają zainteresowaniom i umiejętnościom Studentów. W ramach prac semestralnych i dyplomowych Studenci przygotowują projekty multimedialne, programy komputerowe, aplikacje i innowacyjne projekty informatyczne.

ADRESACI STUDIÓW

Studia na kierunku informatyka skierowane są do osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami, oprogramowaniem, sztuką komputerową, technikami multimedialnymi oraz zastosowaniem technologii informacyjnych w sieci. To właściwy wybór dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z twórczą pracą przy wykorzystaniu komputerów i szeroko pojętych technologii informatycznych zarówno w zespołach informatycznych, jak też indywidualnie, przy realizowaniu projektów informatycznych łączących elementy grafiki i wizualizacji, inżynierii oprogramowania, baz danych i sieci komputerowych.

PROGRAM STUDIÓW

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, gromadzenia i przetwarzania danych, modelowania i analizy procesów, cyfrowej syntezy i przetwarzania grafiki komputerowej, wykorzystania technik multimedialnych w komunikacji i informatyzacji. Stwarza przy tym wyjątkowe warunki do odbycia praktyk kierunkowych m.in. w mediach oraz potwierdzenia nabytych umiejętności w sferze użytkowej.

STUDIA KROK PO KROKU

1. ROK STUDIÓW
W trakcie pierwszego roku Studenci zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną, która będzie praktycznie wykorzystywana na kolejnych latach studiów. Oprócz podstaw algorytmiki, matematyki, czy też fizyki studenci poznają profesjonalne podejście do technologii sieciowych oraz do wykorzystywania technologii informatycznych w różnych zagadnieniach praktycznych.
2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku Studenci zaczynają stosować technologie informatyczne w konkretnych aplikacjach użytkowych. Rozszerzają swoją wiedzę z zakresu stosowania rozwiązań algorytmicznych i numerycznych w różnych systemach operacyjnych. Poznają też podstawowe zagadnienia z zakresu architektury komputerów, wchodząc w świat problematyki projektowania rozwiązań typu hardware.
3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów to okres intensywnej pracy nad konkretnymi projektami informatycznymi. Studenci realizują część projektów jako prace indywidualne, ale największy nacisk kładziemy na realizacje dużych projektów informatycznych w systemie współpracy grupowej. W ramach praktyk studenci samodzielnie zarządzają uczelnianymi strukturami informatycznymi, administrując m.in. serwerami www, czy też zarządzając treścią w serwisach informacyjnych i multimedialnych.
4. ROK STUDIÓW
Czwarty rok studiów (jeden semestr) skupia się przede wszystkim wokół praktycznej implementacji pracy inżynierskiej. To również nabywanie umiejętności tworzenia i prezentowania profesjonalnych sprawozdań i raportów technicznych.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci kierunku informatyka z łatwością przechodzą rekrutację w innych wiodących uczelniach, jak np. Politechnika Łódzka czy Politechnika Poznańska. Absolwenci naszego kierunku poszerzają swoje kwalifikacje, podejmując również studia podyplomowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci informatyki opuszczają Uczelnię jako specjaliści przygotowani zarówno do podjęcia zatrudnienia w przemyśle, jak też prowadzenia własnej działalności branżowej. Bez trudu znajdują pracę w firmach informatycznych i wszelkich innych posiadających własne działy IT na stanowiskach o różnych profilach działalności, m.in. jako programiści aplikacji biznesowych, graficy komputerowi, specjaliści DTP, analitycy czy pracownicy reklamy.

SPECJALNOŚCI

Techniki multimedialne
Studenci poznają w praktyce systemy komputerowe stosowane w radiu i studiu telewizyjnym oraz zdobywają doświadczenie przy tworzeniu portali internetowych prowadzonych i zarządzanych przy udziale licznych organizacji współpracujących z Uczelnią.
Grafika komputerowa
Studenci specjalności grafika komputerowa wykorzystują w swoich projektach otwarte środowisko programistyczne, tworząc m.in. projekty w technologiach 3D, animacje oraz grafiki prezentacyjne. Są to umiejętności poszukiwane na rynku pracy, m.in. w studiach filmowych.
Inteligentne Systemy Informatyczne – NOWOŚĆ
Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej i uporządkowanej wiedzy na temat sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence), uczenia maszynowego (ML – Machine Learning), technologii i systemów inteligencji otoczenia (AmI – Ambient Intelligence) oraz metod aplikacyjnych inteligentnych systemów informatycznych w przetwarzaniu danych, technologiach sieciowych oraz robotyce i systemach autonomicznych. Dynamiczny rozwój technologii opartych na zastosowaniu algorytmów AI umożliwia stosowanie wydajnych metod wspierających intelektualne czynności człowieka, zaś intensywny rozwój sieciowych technik interakcji człowiek-środowisko umożliwia innowacyjne podejście w implementacji informatycznych systemów usług reagujących na fizyczną obecność i aktywność człowieka. Obszar zastosowań tych narzędzi jest obecnie bardzo szeroki: technologie komunikacyjne, przetwarzanie języka naturalnego, automatyczne rozpoznawanie obrazów, zautomatyzowana diagnostyka medyczna czy też inżynieria kosmiczna. Bardzo ważnym celem realizowanym w trakcie studiów jest umiejętne połaczenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z praktyczną implementacja odpowiednich algorytmów na różnych polach: komunikacji, ekonomii oraz nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

OPŁATA ZA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

Wpłata jednorazowa 2000 zł
* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).

KADRA

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI

SPIS TREŚCI