Studia

I stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Informatyka

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Informatyka medialna

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Pielęgniarstwo

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Politologia

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Studia

II stopnia

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Informatyka medialna

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Politologia

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Studia

podyplomowe

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Dziedzictwo Myśli
Jana Pawła II

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Dziennikarstwo

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Etyka dla nauczycieli

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Grafika komputerowa
i techniki multimedialne

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Logistyka

Rekrutacja zakończona

Master
of Business Administration

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

MBA
w ochronie zdrowia

Rekrutacja zakończona

MBA
w sektorze publicznym

Rekrutacja zakończona

Mediacje i negocjacje

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Organizacja i zarządzanie
w służbie zdrowia

Rekrutacja zakończona

Polityka gospodarcza
– finanse i bankowość

Rekrutacja zakończona

Polityka
ochrony środowiska

Rekrutacja zakończona

Relacje międzynarodowe
i dyplomacja

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022

Retoryka i wystąpienia
przed kamerą

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022