Projekty zakończone

WSKSiM dla OzN

Cyfrowy świat
młodego odkrywcy

Zrozumieć media –
WSKSiM dla młodzieży

Biuro Karier

Informatyka medialna

Seniorzy na WSKSiM w Toruniu

Projekt „Stop Hejt”

Uniwersytet
Młodego Odkrywcy

Szkolenia medialne
dla pracowników
wymiaru sprawiedliwości

Praktyki pilotażowe

Termomodernizacja
tzw. „Ogrodów Zimowych”