Wydawnictwo

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest obecne na rynku wydawniczym od 2002 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej mediów, polityki, a także filozofii i historii. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilkanaście lat działalności naukowej udało się opublikować kilkadziesiąt pozycji książkowych, materiałów źródłowych, opracowań popularnonaukowych, a od 2014 r. także uczelnianego czasopisma naukowego „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, ukazującego się dwa razy w roku, które dotychczas było wielokrotnie cytowane w bazie „Google Scholar”.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się w toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia ma w swojej tradycji cykliczne konferencje, takie jak „Oblicza…” (np. Oblicza iluzji, Toruń 2003,  Oblicza wolności słowa, Toruń 2005, Oblicza prawdy, Toruń 2006,  itd.,) jak również „Katolicy i…” (np. Katolicy i ekonomia, Toruń 2012, Katolicy i kultura, 2014, itd.). Pojawiające się na konferencji wystąpienia są następnie publikowane przez Wydawnictwo w formie prac zbiorowych. Warto zaznaczyć, że nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś każdy z tomów posiada swoich recenzentów, będących autorytetami naukowymi w swoich dziedzinach.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej znalazło się w gronie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I – 80 pkt.